Pierwsza msza Hubertowska po 1945 roku.

 

      W dniu 28 lutego 2015 roku odbyła się w Zielonej Górze - Chynowie okolicznościowa msza w Parafii Rzymskokatolickiej  pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia N.M.P, kończącą sezon polowań 2014-2015
w Okręgu Zielonogórskim.

 

     Punktualnie o godzinie 14.00 tłumnie zgromadzonych myśliwych i sympatyków łowiectwa przywitał ks. dr. Andrzej Suchorski - proboszcz parafii, jednocześnie  kapelan myśliwych powiatu zielonogórskiego. Jako gospodarz przywitał przybyłych przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego w osobach: Wiceprezesa Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie – Bolesława Tatarzyckiego, Wiceprezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze - Henryka Dobrowolskiego, Przewodniczącego Komisji Tradycji Kultury i Etyki Łowieckiej Okręgowej Rady Łowieckiej w  Zielonej Górze  kolegę Andrzeja Brachmańskiego. Przedstawicieli władz samorządowych: Zastępcę Prezydent Miasta Zielona Góra - Wiolettę Haręźlak oraz Starostę Żagańskiego - Henryka Janowicza. Przedstawicieli Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze w osobach: Krzysztof Poczekaj - zastępca do spraw gospodarki leśnej oraz Janusz Frankowski - zastępca do spraw ekonomicznych. Nadleśniczych: Nadleśnictwa Świebodzin - Lech Kołdyka, Nadleśnictwa Zielona Góra - Arkadiusz Kapała oraz Leśniczych z powiatu zielonogórskiego.

 

       W miesiącu grudniu 2014 roku część kościoła została przyozdobiona elementami myśliwskimi i łowieckimi oraz wmurowano okolicznościową tablicę. Otwarcia myśliwskiej bocznej nawy oraz odsłonięcia tablicy dokonali: Wiceprezes NRŁ Bolesław Tatarzycki, Zastępca Prezydenta Miasta Wioletta Haręźlak oraz Przewodniczący Komisji Andrzej Brachmański. Proboszcz parafii podziękował za liczne przybycie  mieszkańcom Zielonej Góry, szczególnie dzielnicy Chynów, Panu Henrykowi Janowiczowi - Staroście Żagańskiemu za przekazanie poroży danieli, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świebodzin Panu Lechowi Kołdyce
i jego leśniczym za przekazanie poroży jeleni oraz rzeszy myśliwych, sympatyków łowiectwa i myślistwa tych nadodrzańskich Lubuskich terenów oraz firmie pana Bogdana Juszczaka - Granitowy Świat z Ochli za wykonanie okolicznościowej tablicy.

 

       Po podziękowaniu glos zabrał Wiceprezes NRŁ Bolesław Tatarzycki dziękując za bardzo cenną inicjatywę grupy myśliwych którzy podjęli się zaadoptowania kościoła na potrzeby łowiecko-myśliwskie. Powiedział również, że w zasięgu terytorialnym Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze funkcjonuje już Kościół Hubertowski w Tarnawie Jeziernym, Gmina Sława, Powiat Wschowski, w którym odbywają się już od paru lat msze hubertowskie na początek sezonu polowań, wyraził jednocześnie aprobatę dla inicjatywy celebrowania mszy Hubertowskich na koniec sezonu polowań Okręgu Zielonogórskiego Polskiego Związku Łowieckiego, w tym kościele, położonym przecież bardzo blisko siedziby Związku, przy tej samej ulicy Poznańskiej. Przekazał zgromadzonym, iż w historii powojennej  Zielonej Góry jest to pierwsza Hubertowska msza i to celebrowana przez księdza a jednocześnie myśliwego z koła „Ponowa” Międzyrzecz.

 

      Następnie głos zabrał kolega Andrzej Brachmański który podziękował zgromadzonym myśliwym i sympatykom łowiectwa za liczne przybycie i akcentowanie naszej łowieckiej pasji, w najbardziej zalesionym Województwie w Polsce, gdzie 50% powierzchni obejmują lasy obfitujące w zwierzynę. „Take działania  jak stworzenie gabinetu leśniczego im. Włodzimierza Korsaka oraz salki dydaktycznej im. Bolesława Kostkiewicza w Skansenie Etnograficznym w Ochli, czy też posadowienie myśliwskich bachusików na deptaku koło ratusza służą popularyzacji łowiectwa, myślistwa, lubuskich borów i lasów wśród szerokiej rzeszy społeczności  lubuszan” – nadmienił w przemówieniu.

 

      W podsumowaniu proboszcz parafii poinformował zebranych w kościele myśliwych i sympatyków łowiectwa, że obecnie trwają pracę nad pobudowaniem nowej kaplicy na terenie Chynowa. Dzięki poparciu  Pani Prezydenta  Miasta, za zgodą Rady Miasta Zielona Góra udało się na ten cel pozyskać grunt i zakupiony został projekt budowlany a przeciągu kilku lat  będzie zbudowany nowy Kościół a ten budynek kościoła może zostać w całości jako kaplica myśliwsko - łowiecka lubuskiego regionu.

 

Tekst - Bartosz Skibiński, Zdjęcia - Marek Busz.

WKŁ Diana Sulechów, adres e-mail Koła: dianasulechow@gmail.com

  • google-plus-square
  • Twitter Square
  • facebook-square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now