65 DĘBÓW NA 65 LECIE KOŁA

 

      W dniu 11 kwietnia o godz. 9.00 na terenie pola biwakowego w okolicy jeziora Liny myśliwi posadzili 65 dębów z okazji rocznicy powstania Koła Diana.

Inicjatorem pomysłu był kol. Bogdan Wilczyński,

który wraz z człnkami Zarządu Koła zorganizował
tą akcję. Akcja była koordynowana przez leśniczego
z Leśnictwa Chwalim kol. Jacka Kaiser, członka Koła. każdy z posadzonych dębów otrzymał imię myśliwego któy go sadził, a na pamiątkę tego pod każdym dębem wkopany został certyfikat upamiętniający tą akcję.

Tekst - Robert Majdeckii, Zdjęcia - Jan Mielżyński