DZIEŃ ŚWIĄTECZNY W KOLE DIANA

     Dzień 13 maja w Kole Diana to święto, w tym dniu myśliwi spotkali się dwa razy i to w związku ze Statutowymi obowiązkami. Przed południem odbyło się przystrzeliwanie broni a popołudniu Walne Zgromadzenia w Koła w Domku Myśliwskim w Klępsku.

Przystrzelanie broni - o godz. 9.00 rozpoczął się trening strzelecki, a w tym przystrzelanie broni czyli jeden z obowiązków regulaminowych dla myśliwych. Trening prowadził doświadczony instruktor strzelectwa kolega Lech Bartosz. Trening ten po pierwsze ma na celu sprawdzenie i przegląd broni posiadanej przez myśliwych, stanu jej sprawności technicznej oraz zgrania przyrządów celowniczych. Drugim celem tego przedsięwzięcia jest sprawdzenie kondycji strzeleckiej myśliwych Koła. trening pokazał, że broń, przyrządy celownicze oraz myśliwi - pod względem strzeleckim - są przygotowani do nowego sezonu łowieckiego.

Walne Zgromadzenie - najważniejsze przedsięwzięcie Koła w sezonie łowieckim rozpoczęło się o godz. 16.00 w "Gawrze" w Kępsku.        Zgromadzenie otworzył Prezes Koła kolega Robert Majdecki. Na wstępie Prezes ORŁ kolega Andrzej Skibiński wręczył medal "Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego" kol. Zdzisławowi Włoczkowskiemu a Prezes Koła wyróżnił albumami o tematyce myśliwskiej kolegów: Stanisław Bajor, Marek Benysek, Jan Knop, Zdzisław Bardziński i Tomasz Szczeciński.

  Następnie stwierdzono prawomocność Zgromadzenia, wybrano Przewodniczącego i Sekretarza, Komisję Uchwał i Wniosków i zatwierdzono protokół z poprzedniego Zgromadzenia.

   po przerwie przystąpiono do przedstawiania sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. po głosowaniu Zarząd Koła otrzymał absolutorium jednogłośnie.

  Po otrzymaniu absolutorium Prezes i Skarbnik Koła przedstawili Plan Działania i Budżet na następny rok.

     Kończąc Zgromadzenie przedstawiono propozycje do Uchwały i przegłosowano je na forum. Po czym Prezes Koła zamknął Walne Zgromadzenie.

Tekst i zdjęcia: Robert Majdecki

WKŁ Diana Sulechów, adres e-mail Koła: dianasulechow@gmail.com

  • google-plus-square
  • Twitter Square
  • facebook-square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now