WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA

        W niedzielę 24 kwietnia 2016 roku o godz. 9.00 rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Członków Koła. Zgromadzenie otworzył Prezes kol. Robert MAJDECKI. W części wstępnej powitał Prezesa ORŁ kol. Andrzeja SKIBIŃSKIEGO, zaproszonego gościa kol. Ryszarda MAJA oraz Diany i Nemrodów Koła.

       Następnie wprowadzono sztandar Koła i dokonano zaległej ceremonii przekazania sztandaru nowemu prezesowi. W obecności sztandaru Prezes ORŁ wraz z Prezesem Koła dokonali wręczenia medali i odznaczeń przyznanych przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej zostali odznaczeni koledzy: Roman BAJOR, Lech BARTOSZ, Jerzy KRUHLIK, Ryszard MAJ oraz Sławomir PIETRUSIEWICZ. Odznaką Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego koleżanka Mirosława WOLSKA oraz koledzy Marek BŁONKA i Marek ŚLIWKA.

       W dalszej części Prezes Koła podziękował za pracę członkom Zarządu i myśliwym Koła a w szczególności wyróżnił myśliwych, którzy zasłużyli się w minionym sezonie dużym zaangażowanie i ponad normatywną pracą na rzecz Koła. Książkami o tematyce łowieckiej zostali wyróżnieni koledzy:  Marek PAWŁOWSKI - za przygotowanie wycieczki dla członków Koła, Cezary BARTOSZ - za kulinarne zabezpieczenie wszystkich biesiad i uroczystości, Dariusz STAWIK - za duży wkład pracy w poprawę bytowania zwierzyny w łowisku.

      Ponadto Prezes Koła przekazał Certyfikat dla kol. Dariusza JOKSZ od euro posła Bogusława LIBERACKIEGO za udział w wykładzie na temat: odszkodowania łowieckie w krajach Unii Europejskiej, a Prezes ORŁ przekazał dla Koła figurkę oraz kamień z wizerunkiem Świętego Hubert poświęcony w kaplicy w Saint-Hubert.

       Po ceremonii wstępnej rozpoczęto zgromadzenie zgodnie z porządkiem obrad. W części pierwszej Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za miniony sezon, a Skarbnik realizację budżetu. Po wystąpieniach członków Zarządu Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po sprawozdaniach udzielono absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

        Po przerwie na kawę i ciasto przygotowane przez małżonki członków Koła, rozpoczęto drugą część zgromadzenia. Prezes oraz Skarbnik przedstawili Plan działania oraz budżet na nowy sezon Łowiecki. Plany te zostały zaakceptowane przez Zgromadzenie. Komisja uchwał i wniosków w składzie koledzy: Stanisław JAŁOSZYŃSKI, Marek RYBARCZYK oraz Bartosz SKIBIŃSKI sprawnie przeprowadziła głosowanie nad wnioskami do Uchwały. Na koniec przegłosowano w całości Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Koła. Po czym Prezes podziękował wszystkim za udział oraz zamknął Zgromadzenie i zaprosił wszystkich na obiad.                                                                                                                                                                Tekst i zdjęcia: Robert Majdecki

WKŁ Diana Sulechów, adres e-mail Koła: dianasulechow@gmail.com

  • google-plus-square
  • Twitter Square
  • facebook-square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now